neděle 5. března 2017

Dispozice

dispozice [dy-, lat.], sklon, náchylnost, předpoklad k něčemu; směrnice, pokyny; rozvrh nebo plán, osnova nějakého díla; 1. práv. část právní normy určující příslušné chování subjektu; vymezuje práva a povinnosti účastníků práv. vztahů, které na zákl. práv. normy vznikají; 2. psycho!, vrozené anato-micko-fyziol.či psychické předpoklady k činnosti, specifické pro biol. druh či jedince. Jsou předpokladem rozvoje schopnosti a dovedností. Jejich uplatněni závisí na zrání i konkrétních podmínkách učení v procesu interakce jedince s prostředím; 3. lék. dispositio, sklon, náchylnost, předpoklad k něčemu. Např. d. k určité chorobě, disproporce [dy-, lat.], nepoměr, nerovnoměrnost, neúměmost. disproporce hospodářská [dy-], dlouhotrvající stav porušení rovnovážných kvantitativních vztahů v nár. hospodářství.

Žádné komentáře:

Okomentovat